maanantai 18. joulukuuta 2017

Työttömien kuritus

Monesti puhutaan, että vain äänestämällä voit vaikuttaa asioihin. Olen jo pitkään ollut turhautunut siitä, että arvomaailmaani jakavia edustajia ei ole löytynyt. Käsitystäni vaikutusmahdollisuuksien puutteesta vahvistaa tämä uutinen:


”Ylimielisyyden huippu?” – Työttömiä suututtanut aktiivimalli eduskunnan käsittelyssä, koko hallitus poissa


Luotu: 
8.12.2017 18:50
Päivitetty: 
11.12.2017 11:34
  • Kuva: Hanne Salonen / Eduskunta
    Kuva
    Vain kourallinen kansanedustajia on ollut paikalla suuressa salissa käsittelemässä hallituksen esitystä työttömien aktiivimalliksi. Arkistokuva.

FAKTAKULMA

Lyhytkestoiseksi jäävässä työttömyydessä etuuden taso nousee nykyisestä. Työttömyysturvan omavastuuaikaa lyhennetään 7 päivästä 5 päivään. Omavastuupäivät lisääntyvät, jos ei täytä aktiivisuusvelvoitetta 3 kuukauden tarkastelujakson aikana.
Jos aktiivisuusehto ei täyty, työttömyysetuutta alennetaan 4,65 % seuraavan 65 maksupäivän ajan. Tämä tarkoittaa peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea saavan etuudessa ilman korotusosia noin 32,40 euroa kuukaudessa, jolloin tuki pienentyisi noin 697 eurosta 664 euroon. Ansiopäivärahaa saavalla vaikutus on keskimäärin noin 66 euroa ja eli tuki pienentyisi 1 420 eurosta 1 353 euroon. Ansiopäivärahan saajalla vaikutus riippuu työttömyyttä edeltävistä tuloista.
Aktiivisuusehdon voi täyttää tekemällä työtä tai yritystoimintaa tai olemalla työllistymistä edistävässä palvelussa tai toiminnassa. Pääsääntöisesti vaaditaan 18 tuntia työtä kalenteriviikon aikana. Yritystoiminnassa on tienattava vähintään 240 euroa tarkastelujaksolla. Työllistymistä edistävissä palveluissa, rekrytointikokeilussa tai -koulutuksessa pitää olla vähintään 5 päivää.
Työttömyysetuuden maksajat eli Kela ja työttömyyskassat valvovat aktiivisuusvaatimuksen täyttämistä. Aktiivimallista suljetaan pois henkilöt, joilla on vireillä työkyvyttömyyseläkettä koskeva hakemus tai jotka saavat jotakin etuutta osittaisen työkyvyttömyyden, sairauden tai vamman perusteella.
Opposition kritiikki niin sanotusta työttömien aktiivimallista on kaikunut eduskunnassa hallituspuolueista tyhjälle salille. Puolustuspuheenvuoroja ovat käyneet pitämässä vain Juhana Vartiainen (kok.), Ben Zyskowicz (kok.) ja Wille Rydman (kok.).
Esitys työttömyysturvan aktiivimalliksi eteni tänään eduskunnan ensimmäiseen käsittelyyn. Välillä hallituspuolueiden edustus salissa on ollut pyöreä nolla. Oppositio on ollut pöyristynyt.
–Tämä tilanne on käytännössä hyvin kuvaava tällä hetkellä täällä salissa, sillä meidän hallituspuolueiden edustajat eivät ole nyt esittelemässä tätä valiokunnan mietintöä – kertoo hyvin pitkälle siitä, miten tähän asiaan suhtaudutaan yleisestikin, ja toisaalta täällä ei ole myös vastuunkantoa vastata tästä lakiesityksestä. Ei ole ministeriä paikalla, aloitti Anneli Kiljunen (sd.) keskustelun puoli neljän aikaan eduskunnan suuressa salissa.
Tässä vaiheessa hallituksen esitystä oli puolustamassa vain Zyskowicz, joka sanoi, että ”aktivointimalli tulee johtamaan siihen, että sadat, ehkä tuhannet työttömät tulevat työllistymään lyhytaikaisiin työsuhteisiin, jotka auttavat heitä pysymään työttömyysturvassa nykytasolla”.
–Kiitän edustaja Zyskowicziä rohkeudesta, että hän ainoana hallituspuolueen edustajana on täällä kertomassa mielipiteensä ja puolustamassa tätä hallituksen mielestäni huonoa ja järkyttävää esitystä, kommentoi Piia Viitanen (sd.).
– Arvostan sitä, että edustaja Zyskowicz on paikalla, koska muita hallituspuolueiden edustajia ei ole, eivät edes ne henkilöt, jotka oli valiokunnassa sovittu valiokunnan mietinnön esittelijöiksi käsittääkseni, jatkoi Tarja Filatov (sd.), jonka jälkeen äänessä oli Kari Uotila (vas.).
Zyskowicz vastaan muut
Tämän jälkeen puhemiehenä toiminut Mauri Pekkarinen (kesk.) puuttui puheeseen.
–Josko tässä edustaja Zyskowicz vastaan muut edustajat ‑keskustelussa otetaan kaikki nämä vastauspuheenvuorot yhtä aikaa ja sen jälkeen sitten vasta edustaja Zyskowicz vastaa, Pekkarinen totesi.
Eero Heinäluoma (sd.) sivalsi ymmärtävänsä, että ”sali on tyhjä, ministeriä ei ole paikalla eikä kukaan muu kuin uskollinen sotilas Ben Zyskowicz halua tätä ehdotusta puolustaa”. Hän arveli, että käsittely on tahallaan sujautettu perjantai-iltaan, kun mediaakaan ei näytä olevan paikalla. Aktiivimallia hän piti erittäin huonona ideana ja sanktiomallina.
– Työtöntä, joka ei löydä työtä, rangaistaan sen takia, että hän ei ole löytänyt työtä. Työttömälle, joka ei ole saanut työtä, tehdään rankaisu siitä, että hän ei ole saanut työtä. Tämä on kyllä pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan käsittämätön sovellutus, Heinäluoma sanoi.
Myöhemmin myös Outi Alanko-Kahiluoto (vihr.) hämmästeli tyhjää salia puheenvuorossaan.
– Minustakin on aika järkyttävää, että täällä ei tosiaan ole muita kuin edustaja Zyskowicz hallituspuolueista kuuntelemassa tätä keskustelua, hän sanoi ja kutsui myös lakia järkyttäväksi.
Parin tunnin keskustelun jälkeen Mika Kari (sd.) kaivoi salissa esiin paikalle kaivatun sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattilan (sin.) twiitin, jonka mukaan hän on savusaunassa. Kari mainitsi, että niin ikään paikalle kaivattu työministeri Jari Lindström (sin.) oli tykännyt twiitistä. Kari ihmetteli Piia Viitasen (sd.) taustatuella, miksi ministeri on mieluummin lauteilla kuin salissa käsittelemässä lakiesitystä. Savusaunaan palattiin keskustelussa useampaan otteeseen salissa.
Tarkalleen ottaen Mattilan twiitissä toivotettiin hyvää viikonloppua ja todettiin, että ”se odottaa muuten savusauna”. Twitterissä tyhjää eduskuntaa on ihmetellyt Timo Harakka (sd.).
– Ylimielisyyden huippu? Työttömiä kurittava "aktiivimalli" eduskunnassa, läsnä ei yhtään (0) hallituspuolueen edustajaa. Ministeristä puhumattakaan, Harakka twiittasi ja jakoi kuvan tyhjillään olevasta suuresta salista.
”Raju rangaistus työttömyydestä”
Kun Zyskowicz poistui, paikalle saapui jälleen Vartiainen, joka vitsaili puheenvuorossaan toivovansa, että oppositio arvostaa, kun hän jaksaa tulla paikalle kiistelemään asiasta. Muutoin oppositio on käynyt salissa keskenään kitkerää keskustelua ja kritisoinut aktiivimallia kovin sanoin. Kiljusen mukaan aktiivimallissa on kyse työttömän kyykyttämisestä ja työttömyysturvan tosiasiallisesta leikkaamisesta.
–Ja toisaalta voisi yleisesti todeta tämän asian käsittelystä, että tämä käsittely sosiaali- ja terveysvaliokunnassa oli hyvin ristiriitainen ja sitä sävytti hyvin vahvasti myös hallituspuolueiden välinpitämättömyys perustuslakivaliokunnan kannanotoista, Kiljunen sanoi.
Tyrmistyneitä olivat myös Heinäluoma, Filatov, Ilmari Nurminen ja Merja Mäkisalo-Ropponen, jotka näkevät aktiivimallin rajuna rangaistuksena työttömyydestä. Perustuslakivaliokunta totesi aiemmin, että ehdotusta ei voi pitää perustuslain kannalta ongelmattomana.
─ Valiokunnan kuulemista asiantuntijoista suurin osa on suhtautunut esitykseen vähintäänkin kriittisesti. Kuulemisten perusteella katsomme, ettei hallituksen esittämää mallia tule hyväksyä. Suurena huolena on, että hallituksen ajama malli johtaa työttömien lisääntyvään köyhyyteen ja toimeentulotuen käyttöön, mikä taas osaltaan nostaa työllistymiskynnystä, Nurminen sanoo tiedotteessa.
– Hallituksen esityksen tavoitteet työllisyyden lisäämisestä, työttömien kannustamisesta aktiivisuuteen ja omatoimisuuteen ovat itsessään kannatettavia. Tällä esityksellä niitä ei kuitenkaan saavuteta. Mikäli mallissa esitetyt aktiivisuuskriteerit eivät työttömällä täyty, seurauksena on 4,65 prosentin leikkaus työttömyysturvaan. Työtön ei kuitenkaan voi itse päättää siitä, saako hän työtä tai pääseekö aktiivitoimiin. Työttömyysturvaa siis leikataan rangaistukseksi, jos työtön ei löydä työtä, kansanedustaja, työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan puheenjohtaja Filatov sanoo tiedotteessa.
Työttömät pitäneet julmana
Demarikansanedustajat pitävät huolestuttavan myös sitä, miten aktiivimalli asettaisi työttömät työnhakijat eriarvoiseen asemaan. Alueiden välillä on merkittäviä eroja siinä, onko lyhytkestoisintakaan työkeikkaa saatavilla tai työllisyyttä edistäviä palveluita tarjolla.
─ Työttömien työllistymismahdollisuuksissa on muitakin kuin asuinpaikkaan liittyviä eroja. Ihmisen ikä, koulutustaso ja työttömyyden kesto kaikki vaikuttavat myös olennaisesti aktiivisuuteen. Hallituksen malli rankaisee enemmän heitä, jolla on heikommat työllistymismahdollisuudet ja pääsy palveluihin, sanoo Mäkisalo-Ropponen tiedotteessa.
Työhuoneestaan hallituksen esitystä kiirehti puolustamaan ennen iltaseitsemää myös Wille Rydman (kok.). Viitanen huomautti, että salissa on piipahtanut vain kolme hallituspuolueiden edustajaa ja peräsi kunnollista käsittelyä. Lopulta edustaja Kari esitti Jari Myllykosken (vas.) tukemana asian pöydälle jättämistä, jotta asiasta päästään keskustelemaan hallituksen ja ministerien kanssa. Asia pantiin pöydälle maanantain täysistuntoon ja asian käsittely keskeytettiin seitsemän maissa illalla.
Aiemmin Työttömien Keskusjärjestö ry on ilmoittanut, ettei kannata aktiivimallia. Järjestön edunvalvontatyöryhmän puheenjohtajan Eija Tuohimaan mukaan epäonnistuminen aktiivisuudessa toisi 60 päivän karenssin ja johtaisi ihmiset 2 kuukauden rahattomuuteen.
–Aivan pöyristyttävän julmaa ajattelua, hän kommentoi kesällä.
Päivitetty 11.12.: Lisätty faktalaatikko.

Tässä nähdään oivasti, miten puolen miljoonan kansalaisen kohtaloa ravisuttavia päätöksiä laitetaan alulle ilman, että paikalla on yhtään äänestämääsi henkilöä, jonka pitäisi olla siellä puolustamassa etujasi.

Joten tarvitseeko tämänkaltaisten esimerkkien myötä ihmetellä, miksi n. puolet kansasta jättää äänestämättä? Niin teen minäkin niin kauan kunnes oikeasti ehdokkaaksi tulee ihminen, jolle on oikeasti tärkeätä ajaa kansan etua.

Muutoin itse asia vaikuttaa (jälleen) aivan absurdilta. Lisäämällä aktiivisuutta ei edelleenkään työpaikat lisäänny ja sitämyöten työttömyys alene. Tätä kurjistamis-&rankaisupolitiikkaa on toteutettu jo 90-luvun lamasta lähtien eli 25 vuotta ja onko se vähentänyt työttömyyttä? Ei ole.


Mietin tässä aktivoitumista sillä saralla, että lähettäisin jokaisesta työnhakusähköpostista kopion työministerillemme. Osaisikohan hän sitten tulkita niistä tuhansista posteista, että olen aktiivinen työnhakija, enkä median toisin väittämä työtä vieroksuva laiskuri? 

Jos kaikki Suomen työttömät tekisivät näin, niin voi olla, että ministerin silmät avautuisivat siitä aktiivisuuden määrästä, joka työttömillä on tällä hetkellä?

Aiheesta oiva kirjoitus:

http://sirpaaholalaurila.puheenvuoro.uusisuomi.fi/247650-postia-herra-tyoministeri

Ministerin sähköposti on muuten jari.lindstrom@eduskunta.fi


perjantai 15. joulukuuta 2017

Kädenjälkeni ja nimeni historiassa

Tuli tehtyä kunnianosoitus 100 vuotiaalle Suomelle taiteen avulla. Työni on yksi tuhannesta, jotka tulevat näytteille Suomen suurimpaan yhteisöinstallaatioon (100m2). 

Taideprojekti on osana virallista Suomi 100 -juhlavuotta. Näin oma kädenjälkeni jää historiankirjoihin.


#sydänsyli #taidesukellus #paularusokallio #jottakukaaneijäisiyksin #suomi100 #suomi#yhteisötaide
#omakädenjälki
Olihan se vaan jännä kokemus kun oma työ tuolla seinällä oli. Kaikkiaan 1048 teosta oli tuossa kokonaisuudessa ja olihan se aika vaikuttava kokonaisuus. 

Tilaisuuden avasi joku Manuela Bosco? Kuvataiteilija kuulemma. 

No kupliva virtasi ja kuoro lauloi, tunnelma oli kuin suuressa juhlassa ja hetken sain tuntea kuuluvani joukkoon parempia ihmisiä. 

Se onneksi ei ehtinyt värittää ajatusmaailmaani ja nousta päähäni keltaisen jaffan kuplien tahdissa, sillä ulkona astelin takaisin tuttuun nissaniin, jossa abs-vikavalo paloi jälleen, muistuttaen auton elinkaaren ehtoopuolen saapuneen jo hyvä tovi sitten.Kuoro halusi minun ottavan heistä valokuvan:


Sydämen mallisia konfetteja satoi niskaan:


Sinne vain ihastelemaan:
torstai 30. marraskuuta 2017

Haastattelukutsu

Sain perjantaina muutamaa minuuttia vaille klo 16 sähköpostiini kutsun työhaastatteluun. Haastatteluaika oli maanantaina klo 16. Näin pikainen kutsu haastatteluun tarkoittanee minulle, että rekrytointi tulee tapahtumaan vauhdilla, toisin kuin erääseen paikkaan kun hain niin sain 10kk myöhemmin viestin, että rekryprosessi on hieman venähtänyt...

Olen varmaankin onnistunut päästämään irti työnhakemisen stressistä, sillä tämä kutsu tuli aivan puun takaa. Minulla ei ole mitään muistikuvaa, että kyseiseen tehtävään olisin koskaan hakenut, saati että mitä kys. tehtävä edes pitää sisällään...

En ajatellut valmistautua haastatteluun mitenkään vaan mennä sinne täysin omana itsenäni ja tyhjänä astiana. Elämähän on kuin suklaarasia, koskaan ei voi tietää, mitä yllätyksiä tulee.

Melkoisen sekavat tunnelmat noin muuten. Yritin ties mistä netin syövereistä kaivella esille tietoja kyseisestä tehtävästä, löytämättä yhtään mitään. Kerrankin pääsee haastatteluun mieli tyhjänä. Tai no kaipa mieleni nykyinen olotila suurinpiirtein kumisee tyhjyyttään kun en aktiivisesti enää ole osaamistani kehittänyt.

Ehkä valehtelin, pelkästään mielen tyhjyyden mainitseminen pamautti mieleen värssyn:

"Synkkyydessä astelen,
vastoinkäymisestä seuraavaan,
vain pimeys ympärilläni luo vertoja sisälläni vellovaan tyhjyyteen...”

Takaisin asiaan! Mielenkiintoiseksi tämän rekrytoinnin tekee se, että se on Turun kaupungille ja kaupungin rekrykäytäntöjen mukaisesti HR-ihmiset poistavat CV:stäni personointitiedot, jättäen jäljelle vain tiedot työ-ja kouluhistoriasta.

Eli tällä kertaa pääsen haastatteluun kun pärstäni ei näy CV:ni pikkukuvassa. Onkohan tästä kattavasta (yhden kerran) otannasta pääteltävä, että ulkoisessa olemuksessani on jotain karmivaa, ettei minua sen vuoksi haluta tavata henkilökohtaisesti?

Niin tai näin, tämä alustus on kirjoitettu jännittyneissä tunnelmissa muutama tunti ennen haastattelua. Ajattelin täydentää fiiliksiä haastattelun jälkeen.

EDIT: Nonni, sitten olisi haastattelussa käyty. Aika vauhdilla vetivät haastattelijat läpi koko haastattelun. Tosin aika tuntui muutenkin kuluvan vikkelästi kun jutusteltiin aiheen ympäriltä aika vapaasti, niin sekin voi vaikuttaa positiiviseen kokemukseeni haastattelusta. 

Mukavinta on ollut huomata, että tämä oli jo toinen haastattelu, jossa ei enää kysytty perinteistä:"missä näet itsesi viiden vuoden päästä?"-kysymystä. Ehkä haastattelijatkin ovat sen verran nähneet rikkinäisiä uria (ja ihmisiä) ja huomanneet, ettei elämänmittaisia työuria enää juurikaan ole.

Hommaan haki 22 ihmistä, viisi haastateltiin ja kolme niistä pääsee testeihin, josta sitten valitaan yksi sopivin. Jotenkin oli jännä fiilis kun minut otettiin tuonne ilmeisesti sen vuoksi, kun olen paljon hakenut  kaupungin paikkoja... En viitsinyt täsmentää, että olen hakenut paljon kaikkia paikkoja. Antaa haastattelijan olla siinä uskossa, että innokkuuteni työskentelyyn kaupungilla näkyy hakemieni paikkojen määrässä...

Taidankin jättää tämän kirjoituksen luonnokseksi ja päivittää taas kun tiedän jotain uutta.

Noniin. Nyt tiedän. Kuten arvata saattaa, en saanut sitä työpaikkaa, en päässyt edes toiselle kierrokselle psykologisiin testeihin. Ottaa päähän...taas kerran.

Nyt kun viikon on tunnelmat jäähtyneet ja ei ota päähän enää niin paljoa niin kaiken kaikkiaan tuosta jäi positiivinen kuva itselle. Eihän se nyt mitenkään yllättävää ole, että yhdyskuntatekniikan (kunnan vesi-ja viemäröinti) lupapuolelle valitaan sellainen henkilö, jolla on alan koulutus ja työkokemusta. 

Vähäisen määrän lohtua sain ammennettua haastattelijalta, kun kyselin syitä siihen, miksen kelvannut. Tässä vastaus:

"Hei XXX,

Anteeksi vastaukseni viipyminen, olen taas ollut työmatkalla.
Olit kysellyt, miksi et tullut valituksi. Ja viisaasti kyselet juuri itsesi kehittämisen kannalta.

Sinun asenteesi työtä ja itsesi kehittämistä kohtaan on erinomainen!

Mutta, nyt lopullisessa valinnassa painoi työkokemus rakennustyömailta. Eli käytännönkokemus liikenteen järjestelyistä ja katurakenteista.

Rekrytoinnissa haetaan aina sekä ihmistä että kokemusta. Ja valitettavasti, jos viivalla on useita `sopivia´ ihmisiä, pisimmän korren vetää se, jolla on myös kokemusta.

Älä lannistu. Paperisi, ja ennen kaikkea asenteesi on kohdillaan.

Hyvää jatkoa toivotellen,

XXX"

Kyllähän tuollainen palaute herkistää tällaisenkin veneen alta ryömineen pultsarinnäköisen körilään ja palauttaa muutamaksi sekunniksi uskon ihmiskuntaan ja sen asukkaisiin. Ennenkaikkea ja kenties tärkein kohde sille uskon ja luottamuksen palautumiselle on oma itse. 

Näinä vastoinkäymisten vuosina oma ammatillinen ja miksei myös siviilin itsevarmuus ja -arvostus matavat alempana kuin käärmeen vatsa, joten positiivista palautetta on toisinaan mukava saada, vaikka syvällä sisimmässään tietää, ettei sen tuoma pörröisen lämpöinen fiilis kestä yhtään pidempään kuin silmäkulmasta vierivän kyyneleen matka poskelle.


tiistai 21. marraskuuta 2017

Ruusuja

Kuka ikinä väittikään, ettei työttömän elämä ole ruusuilla tanssimista, oli väärässä. 

Sunnuntaina pääsin epäonnekseni sen todistamaan kun liukastuin koiran ulosteeseen ja kaaduin ruusunmarja-pensaaseen.

Tuhansien piikkien motivoimana sain sellaiset liikkeet aikaiseksi, että niistä olisi Jorma Uotinenkin ollut kateellinen...

keskiviikko 15. marraskuuta 2017

Hyväosaisuus

Onhan tässä jälleen kaivettu esiin yksi hyväosainen tuomitsemaan työttömät. En panisi tämän herran sanomisille kovinkaan paljon painoarvoa, jos on kolme tuurijuoppotyötöntä tavannut niistä tämän hetken 500 000:sta...

En myöskään usko kyseisen henkilön koskaan joutuneen kilpailemaan opiskelupaikasta, sen jälkeen alansa- tai tai ylipäätään kesätöistä, puhumattakaan että koulun jälkeen olisi edessä epävarma työnhaku...

Ikävä kyllä, kansaan tuntuu vain uppoavan nämä tämänkaltaiset ulostulot kuin kuuma veitsi voihin. En voi ymmärtää, että miksei kukaan kysy, että kuka hyötyy tämänkaltaisesta uutisoinnista? 

Itse pahoin pelkään, että kulisseissa valmistellaan parhaillaan jotain radikaaleja leikkauksia/huononnuksia sosiaaliturvaan ja tällä rummutuksella noiden uudistusten läpi saaminen on naurettavan helppoa.

Jos noita leikkauksia tullaan tekemään, on niiden vaikutus yhteiskunnalle aika radikaali. Kansantalouden nimissä työttömien elättäminen ei maksa juuri mitään. Yksi 6mrd (Lähde: https://m.kauppalehti.fi/uutiset/tyottomyys-maksaa-suomelle-jo-kuusi-miljardia-euroa-vuodessa/ssisCj99) ei ole niin merkittävä summa kuin aluksi voisi luulla. 

Yritystukiin sen sijaan uppoaa jo 25 mrd vuodessa (Lähde: https://www.hs.fi/paakirjoitukset/art-2000005339076.html), joten miksei kukaan rummuta mediassa tätä tietoa ja ole syöksemässä yrityksiä maailmaan, jossa niille ei avokätisesti tarjoiltaisi tukia?

Yhdenvertaisuutta lienee turha odottaa tässä kapitalistisessa talousjärjestelmässä. Kukaan ei vaivaudu mainitsemaan sellaista pientä ja merkityksetöntä seikkaa kuin, että kapitalistisen talousjärjestelmän kulmakivi on että yksiä vauraus tulee toisten köyhyyden kustannuksella. Yksiän hyvinvointi on siten riippuvainen toisten huonovointisuudesta. Toisin sanoen yksien rikkaus on ansaittu viemällä toisilta mahdollisuus elää normaalisti.

Siitäpä vain eivät nämä julkitulot kerro mitään, miksiköhän...?


https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005418524.html


Työttömät kieltäytyivät työstä aina samalla selityksellä – teollisuuspohatan vastaveto saikin hakijan leuan loksahtamaan


Antti Aarnio-Wihuri pani työhaastatteluun kutsutulle jauhot suuhun.
Julkaistu: , Päivitetty: 

Julkisuudessa itseään ”ideologisiksi työttömiksi” kuvaavat ovat nousseet valtakunnan puheenaiheeksi viime päivinä.
Ilmiö käynnistyi Helsingin Sanomien haastattelemasta Ossi Nymanista, 39, joka elää yhteiskunnan tuilla, mutta ei edes halua ottaa vastaan työpaikkaa. Tämän jälkeen julkisuuteen nousi muitakin henkilöitä, jotka kertoivat karttelevansa töitä tarkoituksella.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö puhui ”oleskeluyhteiskunnasta” jo muutama vuosi sitten, eikä ole edelleenkään ilahtunut ilmiöstä.

– Olen heistä samaa mieltä kuin ymmärtääkseni jokainen tervejärkinen suomalainen, Niinistö sanoi IS:n tuoreessa haastattelussa. 

– Se, että asiaa mainostetaan, kuvastaa jotain, jota ei toivoisi näkevänsä, hän korosti.

Nyt samaa kielteistä äänensävyä käyttää vuorostaan teollisuuspohatta Antti Aarnio-Wihuri, yli satavuotiaan perheyrityksen pääomistaja ja hallituksen puheenjohtaja. Työnantajan näkökulmasta Aarnio-Wihurilla, jos kenellä, on kompetenssia kommentoida aihetta.

– Kyse on erittäin valitettavasta ilmiöstä. Kaikenlainen vastikkeeton tuki johtaa sairaisiin tilanteisiin yhteiskunnassa, Aarnio-Wihuri, 77, sanoo IS:n haastattelussa.

Aarnio-Wihuri, tuttavallisemmin AAW, aloitti perheyrityksessä työskentelyn 18-vuotiaana, ja nyt hän on jo yli 50 vuotta johtanut sitä. Liikemies on pitänyt alusta asti tarkasti huolen siitä, etteivät edes hänen omat lapsensa – kaikkiaan seitsemän – saa minkäänlaista erityiskohtelua, pikemminkin päinvastoin.

Esimerkiksi Aarnio-Wihurin Risto-poika kertoi vuosi sitten IS:lle aloittaneensa työuransa 6-vuotiaana, kun isä osti lapsille possut. Riston piti sisarustensa tavoin kasvattaa possuja ja palkaksi tuli markka jokaiselta lihomiskilolta.

– Minulla on muuten omakohtainen, erikoinen kokemus näistä tietoisesti töitä pakenevista. Kolmisen vuotta sitten jouduin etsimään työvoimatoimistosta lisää työvoimaa maatilalleni, koska tilanhoitaja sairastui vatsatautiin juuri kiireisimpään aikaan, Aarnio-Wihuri kertoo.

– Työvoimatoimisto lähetti työhaastatteluun kolme henkilöä, joista jokainen kertoi samanlaisen tarinan. Eli aina kun kysyin, miksi olet joutunut työttömäksi, vastaus oli sama: ”No, koska olen sellainen tuurijuoppo”. Kukaan ei ollut juopon näköinen, vaan he olivat keksineet tällaisen sepityksen, jottei kukaan palkkaisi heitä.

Aarnio-Wihuri ei ollut aluksi uskoa korviaan. Lopulta hän iski vastaan, omanlaisellaan tyylillä.

– Kolmannelle kaverille sanoin, että ei se mitään haittaa. Otetaan drinkit pellolle mukaan, kyllä se niinkin hoituu! Kaverilla venähti leukaperä, kun se pelkäsi minun palkkaavan hänet juoppoväitteistä huolimatta. Arveli varmaan, että on siinä saakelin hullu isäntä, Aarnio-Wihuri sanoo naurahdellen.

– En tietysti palkannut kaveria. Vakavasti puhuttuna tästä ilmiöstä on syytä päästä eroon. Jossain on joku pahasti vialla, jos pystyy elämään yhteiskunnan tuilla minkäänlaista vastuuta kantamatta.


Virhetilanne
Virhe ladattaessa mainoksia. Virhe voi johtua mainonnan esto-ohjelmasta tai mahdollisesta häiriöstä tietoliikenteessä.