maanantai 18. joulukuuta 2017

Työttömien kuritus

Monesti puhutaan, että vain äänestämällä voit vaikuttaa asioihin. Olen jo pitkään ollut turhautunut siitä, että arvomaailmaani jakavia edustajia ei ole löytynyt. Käsitystäni vaikutusmahdollisuuksien puutteesta vahvistaa tämä uutinen:


”Ylimielisyyden huippu?” – Työttömiä suututtanut aktiivimalli eduskunnan käsittelyssä, koko hallitus poissa


Luotu: 
8.12.2017 18:50
Päivitetty: 
11.12.2017 11:34
 • Kuva: Hanne Salonen / Eduskunta
  Kuva
  Vain kourallinen kansanedustajia on ollut paikalla suuressa salissa käsittelemässä hallituksen esitystä työttömien aktiivimalliksi. Arkistokuva.

FAKTAKULMA

Lyhytkestoiseksi jäävässä työttömyydessä etuuden taso nousee nykyisestä. Työttömyysturvan omavastuuaikaa lyhennetään 7 päivästä 5 päivään. Omavastuupäivät lisääntyvät, jos ei täytä aktiivisuusvelvoitetta 3 kuukauden tarkastelujakson aikana.
Jos aktiivisuusehto ei täyty, työttömyysetuutta alennetaan 4,65 % seuraavan 65 maksupäivän ajan. Tämä tarkoittaa peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea saavan etuudessa ilman korotusosia noin 32,40 euroa kuukaudessa, jolloin tuki pienentyisi noin 697 eurosta 664 euroon. Ansiopäivärahaa saavalla vaikutus on keskimäärin noin 66 euroa ja eli tuki pienentyisi 1 420 eurosta 1 353 euroon. Ansiopäivärahan saajalla vaikutus riippuu työttömyyttä edeltävistä tuloista.
Aktiivisuusehdon voi täyttää tekemällä työtä tai yritystoimintaa tai olemalla työllistymistä edistävässä palvelussa tai toiminnassa. Pääsääntöisesti vaaditaan 18 tuntia työtä kalenteriviikon aikana. Yritystoiminnassa on tienattava vähintään 240 euroa tarkastelujaksolla. Työllistymistä edistävissä palveluissa, rekrytointikokeilussa tai -koulutuksessa pitää olla vähintään 5 päivää.
Työttömyysetuuden maksajat eli Kela ja työttömyyskassat valvovat aktiivisuusvaatimuksen täyttämistä. Aktiivimallista suljetaan pois henkilöt, joilla on vireillä työkyvyttömyyseläkettä koskeva hakemus tai jotka saavat jotakin etuutta osittaisen työkyvyttömyyden, sairauden tai vamman perusteella.
Opposition kritiikki niin sanotusta työttömien aktiivimallista on kaikunut eduskunnassa hallituspuolueista tyhjälle salille. Puolustuspuheenvuoroja ovat käyneet pitämässä vain Juhana Vartiainen (kok.), Ben Zyskowicz (kok.) ja Wille Rydman (kok.).
Esitys työttömyysturvan aktiivimalliksi eteni tänään eduskunnan ensimmäiseen käsittelyyn. Välillä hallituspuolueiden edustus salissa on ollut pyöreä nolla. Oppositio on ollut pöyristynyt.
–Tämä tilanne on käytännössä hyvin kuvaava tällä hetkellä täällä salissa, sillä meidän hallituspuolueiden edustajat eivät ole nyt esittelemässä tätä valiokunnan mietintöä – kertoo hyvin pitkälle siitä, miten tähän asiaan suhtaudutaan yleisestikin, ja toisaalta täällä ei ole myös vastuunkantoa vastata tästä lakiesityksestä. Ei ole ministeriä paikalla, aloitti Anneli Kiljunen (sd.) keskustelun puoli neljän aikaan eduskunnan suuressa salissa.
Tässä vaiheessa hallituksen esitystä oli puolustamassa vain Zyskowicz, joka sanoi, että ”aktivointimalli tulee johtamaan siihen, että sadat, ehkä tuhannet työttömät tulevat työllistymään lyhytaikaisiin työsuhteisiin, jotka auttavat heitä pysymään työttömyysturvassa nykytasolla”.
–Kiitän edustaja Zyskowicziä rohkeudesta, että hän ainoana hallituspuolueen edustajana on täällä kertomassa mielipiteensä ja puolustamassa tätä hallituksen mielestäni huonoa ja järkyttävää esitystä, kommentoi Piia Viitanen (sd.).
– Arvostan sitä, että edustaja Zyskowicz on paikalla, koska muita hallituspuolueiden edustajia ei ole, eivät edes ne henkilöt, jotka oli valiokunnassa sovittu valiokunnan mietinnön esittelijöiksi käsittääkseni, jatkoi Tarja Filatov (sd.), jonka jälkeen äänessä oli Kari Uotila (vas.).
Zyskowicz vastaan muut
Tämän jälkeen puhemiehenä toiminut Mauri Pekkarinen (kesk.) puuttui puheeseen.
–Josko tässä edustaja Zyskowicz vastaan muut edustajat ‑keskustelussa otetaan kaikki nämä vastauspuheenvuorot yhtä aikaa ja sen jälkeen sitten vasta edustaja Zyskowicz vastaa, Pekkarinen totesi.
Eero Heinäluoma (sd.) sivalsi ymmärtävänsä, että ”sali on tyhjä, ministeriä ei ole paikalla eikä kukaan muu kuin uskollinen sotilas Ben Zyskowicz halua tätä ehdotusta puolustaa”. Hän arveli, että käsittely on tahallaan sujautettu perjantai-iltaan, kun mediaakaan ei näytä olevan paikalla. Aktiivimallia hän piti erittäin huonona ideana ja sanktiomallina.
– Työtöntä, joka ei löydä työtä, rangaistaan sen takia, että hän ei ole löytänyt työtä. Työttömälle, joka ei ole saanut työtä, tehdään rankaisu siitä, että hän ei ole saanut työtä. Tämä on kyllä pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan käsittämätön sovellutus, Heinäluoma sanoi.
Myöhemmin myös Outi Alanko-Kahiluoto (vihr.) hämmästeli tyhjää salia puheenvuorossaan.
– Minustakin on aika järkyttävää, että täällä ei tosiaan ole muita kuin edustaja Zyskowicz hallituspuolueista kuuntelemassa tätä keskustelua, hän sanoi ja kutsui myös lakia järkyttäväksi.
Parin tunnin keskustelun jälkeen Mika Kari (sd.) kaivoi salissa esiin paikalle kaivatun sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattilan (sin.) twiitin, jonka mukaan hän on savusaunassa. Kari mainitsi, että niin ikään paikalle kaivattu työministeri Jari Lindström (sin.) oli tykännyt twiitistä. Kari ihmetteli Piia Viitasen (sd.) taustatuella, miksi ministeri on mieluummin lauteilla kuin salissa käsittelemässä lakiesitystä. Savusaunaan palattiin keskustelussa useampaan otteeseen salissa.
Tarkalleen ottaen Mattilan twiitissä toivotettiin hyvää viikonloppua ja todettiin, että ”se odottaa muuten savusauna”. Twitterissä tyhjää eduskuntaa on ihmetellyt Timo Harakka (sd.).
– Ylimielisyyden huippu? Työttömiä kurittava "aktiivimalli" eduskunnassa, läsnä ei yhtään (0) hallituspuolueen edustajaa. Ministeristä puhumattakaan, Harakka twiittasi ja jakoi kuvan tyhjillään olevasta suuresta salista.
”Raju rangaistus työttömyydestä”
Kun Zyskowicz poistui, paikalle saapui jälleen Vartiainen, joka vitsaili puheenvuorossaan toivovansa, että oppositio arvostaa, kun hän jaksaa tulla paikalle kiistelemään asiasta. Muutoin oppositio on käynyt salissa keskenään kitkerää keskustelua ja kritisoinut aktiivimallia kovin sanoin. Kiljusen mukaan aktiivimallissa on kyse työttömän kyykyttämisestä ja työttömyysturvan tosiasiallisesta leikkaamisesta.
–Ja toisaalta voisi yleisesti todeta tämän asian käsittelystä, että tämä käsittely sosiaali- ja terveysvaliokunnassa oli hyvin ristiriitainen ja sitä sävytti hyvin vahvasti myös hallituspuolueiden välinpitämättömyys perustuslakivaliokunnan kannanotoista, Kiljunen sanoi.
Tyrmistyneitä olivat myös Heinäluoma, Filatov, Ilmari Nurminen ja Merja Mäkisalo-Ropponen, jotka näkevät aktiivimallin rajuna rangaistuksena työttömyydestä. Perustuslakivaliokunta totesi aiemmin, että ehdotusta ei voi pitää perustuslain kannalta ongelmattomana.
─ Valiokunnan kuulemista asiantuntijoista suurin osa on suhtautunut esitykseen vähintäänkin kriittisesti. Kuulemisten perusteella katsomme, ettei hallituksen esittämää mallia tule hyväksyä. Suurena huolena on, että hallituksen ajama malli johtaa työttömien lisääntyvään köyhyyteen ja toimeentulotuen käyttöön, mikä taas osaltaan nostaa työllistymiskynnystä, Nurminen sanoo tiedotteessa.
– Hallituksen esityksen tavoitteet työllisyyden lisäämisestä, työttömien kannustamisesta aktiivisuuteen ja omatoimisuuteen ovat itsessään kannatettavia. Tällä esityksellä niitä ei kuitenkaan saavuteta. Mikäli mallissa esitetyt aktiivisuuskriteerit eivät työttömällä täyty, seurauksena on 4,65 prosentin leikkaus työttömyysturvaan. Työtön ei kuitenkaan voi itse päättää siitä, saako hän työtä tai pääseekö aktiivitoimiin. Työttömyysturvaa siis leikataan rangaistukseksi, jos työtön ei löydä työtä, kansanedustaja, työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan puheenjohtaja Filatov sanoo tiedotteessa.
Työttömät pitäneet julmana
Demarikansanedustajat pitävät huolestuttavan myös sitä, miten aktiivimalli asettaisi työttömät työnhakijat eriarvoiseen asemaan. Alueiden välillä on merkittäviä eroja siinä, onko lyhytkestoisintakaan työkeikkaa saatavilla tai työllisyyttä edistäviä palveluita tarjolla.
─ Työttömien työllistymismahdollisuuksissa on muitakin kuin asuinpaikkaan liittyviä eroja. Ihmisen ikä, koulutustaso ja työttömyyden kesto kaikki vaikuttavat myös olennaisesti aktiivisuuteen. Hallituksen malli rankaisee enemmän heitä, jolla on heikommat työllistymismahdollisuudet ja pääsy palveluihin, sanoo Mäkisalo-Ropponen tiedotteessa.
Työhuoneestaan hallituksen esitystä kiirehti puolustamaan ennen iltaseitsemää myös Wille Rydman (kok.). Viitanen huomautti, että salissa on piipahtanut vain kolme hallituspuolueiden edustajaa ja peräsi kunnollista käsittelyä. Lopulta edustaja Kari esitti Jari Myllykosken (vas.) tukemana asian pöydälle jättämistä, jotta asiasta päästään keskustelemaan hallituksen ja ministerien kanssa. Asia pantiin pöydälle maanantain täysistuntoon ja asian käsittely keskeytettiin seitsemän maissa illalla.
Aiemmin Työttömien Keskusjärjestö ry on ilmoittanut, ettei kannata aktiivimallia. Järjestön edunvalvontatyöryhmän puheenjohtajan Eija Tuohimaan mukaan epäonnistuminen aktiivisuudessa toisi 60 päivän karenssin ja johtaisi ihmiset 2 kuukauden rahattomuuteen.
–Aivan pöyristyttävän julmaa ajattelua, hän kommentoi kesällä.
Päivitetty 11.12.: Lisätty faktalaatikko.

Tässä nähdään oivasti, miten puolen miljoonan kansalaisen kohtaloa ravisuttavia päätöksiä laitetaan alulle ilman, että paikalla on yhtään äänestämääsi henkilöä, jonka pitäisi olla siellä puolustamassa etujasi.

Joten tarvitseeko tämänkaltaisten esimerkkien myötä ihmetellä, miksi n. puolet kansasta jättää äänestämättä? Niin teen minäkin niin kauan kunnes oikeasti ehdokkaaksi tulee ihminen, jolle on oikeasti tärkeätä ajaa kansan etua.

Muutoin itse asia vaikuttaa (jälleen) aivan absurdilta. Lisäämällä aktiivisuutta ei edelleenkään työpaikat lisäänny ja sitämyöten työttömyys alene. Tätä kurjistamis-&rankaisupolitiikkaa on toteutettu jo 90-luvun lamasta lähtien eli 25 vuotta ja onko se vähentänyt työttömyyttä? Ei ole.


Mietin tässä aktivoitumista sillä saralla, että lähettäisin jokaisesta työnhakusähköpostista kopion työministerillemme. Osaisikohan hän sitten tulkita niistä tuhansista posteista, että olen aktiivinen työnhakija, enkä median toisin väittämä työtä vieroksuva laiskuri? 

Jos kaikki Suomen työttömät tekisivät näin, niin voi olla, että ministerin silmät avautuisivat siitä aktiivisuuden määrästä, joka työttömillä on tällä hetkellä?

Aiheesta oiva kirjoitus:

http://sirpaaholalaurila.puheenvuoro.uusisuomi.fi/247650-postia-herra-tyoministeri

Ministerin sähköposti on muuten jari.lindstrom@eduskunta.fi


18 kommenttia:

 1. "työministeri Jari Lindström (sin.) valmistelee parhaillaan lisää työttömiin kohdistuvaa kuritusta. Ensi keväänä on tulossa aktiivisen työnhaun malli, joka edellyttää, että työttömän pitää kolmen kuukauden aikana hakea vähintään 12:ta työpaikkaa ja raportoida joka viikko netissä sähköisesti karenssien uhalla."

  https://demokraatti.fi/eika-tassa-viela-kaikki-lisaa-tyottomien-kuritusta-tulossa-sd-kansanedustaja-ei-mene-halpaan-nokkelista-sanankaanteista/

  Nonni, eli tässä varmistus sille, että työministerin sähköpostin tulen tukkimaan hakemuksillani...

  VastaaPoista
 2. Asiasta en mitään tiedä, mutta luulen että edes ehdonalaisvankeja ei kyykytetä ja vahdita näin tarkasti. Rikollisiako tässä ollaan? Yksipuolisesti aktiivisena olo ei edistä työn saantia. Pitäisi sen työnantajapuolenkin ottaa ihmisiä aktiivisesti töihin. Ihan päätöntä.

  VastaaPoista
 3. Jos nyt jo firmat eivät tiedota työnhakuprosesseistaan mitään hakijoille, niin tämä valmisteilla oleva uudistus työnhaun edistymisen viikottaisesta raportoimisesta ja tuo toteutuva pakkohaku tekevät vain sen, että työnantajat eivät enää ilmoita avoimista paikoista, sillä hakemusten määrä tulee ylittämään heidän kykynsä käsitellä niitä. Nyt on työttömät pakotettu hakemaan töitä, vaikkei pätevyydet riittäisikään. Jokainen järkevä työtön hakee vaikka aivokirurgin paikkaa, ihan vain täyttääkseen hakukiintiönsä, jotta välttyy rankaisutoimilta.

  Ketä ihmettä nämä uudistukset oikein palvelevat?

  VastaaPoista
 4. Niinpä! Eilen olin paikallisen TE-toimiston infossa ja siellä todettiin, että jo nyt työpaikat ovat pääasiassa piilotyöpaikkoja. Vain murto-osa ilmoitetaan julkisiin työnhakuportaaleihin valtavien hakemustulvien pelossa. Työnhakijalta tämä toki vaatii salapoliisityötä ja energiaa ottaa yhteyttä yrityksiin. Yritykset toki saattavat ennen pitkää tuskastua jatkuvasta työnhakijoiden yhteydenottobuumista, kun kyseisen puhelun aikana voi maksavan asiakkaan puheluun jäädä vastaamatta..

  VastaaPoista
 5. Jo 2010 tienoilla olen saanut kuulla työelämässä olevilta ystäviltäni, ettei enää vastaanoteta työnhakusoittoja juuri mainitsemasi syyn johdosta. Joten sekin keino on tukittu. Eikai sitä työnhakijalle enää jää muuta vaihtoehtoa kuin säännöllisin väliajoin pommittaa firmoja avoimilla hakemuksilla ja toivoa, että planeetat ovat linjassa ja ajoitus on oikea.

  Eräs ystävä työllistyi niin, että laittoi firmaan hakemuksen ja soitti perään. Sitten kuukauden päästä soitti uudestaan. Rekrytoija tunnusti, että heidän politiikkansa on juuri tuo, millä seulovat aidosti kiinnostuneet hakijat työnkalastelijoista. Ihan naurettavaksi menee touhu, mutta toisaalta onhan asian kääntöpuolena se, että palkkaaminen on kallista ja irtisanominen vaikeata...siis kun ensimmäisen puolen vuoden aikana voi heittää pihalla vain jos naama ei miellytä...

  VastaaPoista
 6. Minunkin uskoni äänestämällä vaikuttamiseen on kadonnut useista syistä. Ensinnäkin, jos äänestämäni henkilö ei tule valituksi, ääni menee puolueen hyväksi, mikä ei ole sama asia.
  Toiseksi, vaalien alla ”luvataan” yhtä ja toista, mutta nämä ”lupaukset” unohdetaan heti, kun paikka eduskunnassa tai kaupunginvaltuustossa saadaan. Kolmanneksi, ns. takinkääntö saattaa tapahtua milloin tahansa, eli poliitikkoihin ei voi luottaa.

  VastaaPoista
 7. Olisi hyvä, jos vaalilupauksille olisi jonkinlainen lupaustakuu. Lupauksiaan saisi perua vain erittäin pätevästä syystä, eli takinkäännöistä tehtäisiin nykyistä vaikeampaa. Minäkin olen menettänyt uskoni vaalilupauksiin. En tiedä, keneen voisin luottaa ja olla varma siitä, että hänen puheensa pitävät vaalien jälkeenkin..

  VastaaPoista
 8. Tavallaan se vaalilupaus pitäisi olla yhtä sitova kuin lumityöntekijän. Jos ei hommiaan hoida niin lumityöntekijä saa kenkää. Vaan eihän samat säännöt koske meitä kaikkia.

  Nyt kohua aiheuttanut Hakkarainen saa vain torut:”soo soo, ei tuollai saa tehdä” ja Hakkaraisen juopottelu ja törttöily jatkuu entiseen malliin.

  Ei taida kukaan päästä niin vähillä kuin alkoholisti ja/tai poliitikko...

  VastaaPoista
 9. https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/2730

  Boostausta aloitteelle!!! Allekirjoittakaa! (Mitä muutakaan voimme tehdä?)

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. ”Eduskunnan 19.12.2017 hyväksymä HE 124/2017 vp on laki joka rankaisee kansalaista asioista jotka eivät ole hänen päätettävissään. Sellainen laki on absurdia, minkä takia se ei ole täytäntöönpanokelpoinen, joten HE 124/2017 vp:n tulee kumota välittömästi.”

   https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/2730

   Poista
 10. Osaisikohan täällä kukaan auttaa minua tai ainakin sanoa mielipidettään?

  Olen siis tällä hetkellä määräaikaisessa ja pienipalkkaisessa työssä, josta kuitenkin kertyisi se työssäoloehto täyteen, eli voisin hakea sitten ansiosidonnaista työttömyyskorvausta.

  Laskin kuitenkin, ettei pienestä palkastani mitään suuria korvauksia nosteltaisi ja ero oli ihan muutamia kymppejä Kelan korvauksiin verrattuna.

  Lisäksi Aktiivimalli leikkaisi väistämättä pois sen 4,65 %, koska en minä ainakaan tule saamaan mistään mitään 18 tunnin työpätkiä, enkä niitä suostuisi edes tekemään niistä koituvan paperisodan ja laskujen maksun myöhästymisen vuoksi. Karenssin uhalla toki.

  En myöskään usko, että kaikille työttömille tulee riittämään mitään ”työllistymistä edistäviä” palvelujakaan, joihin osallistumalla voisi aktiivisuutensa todistaa.

  https://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/tyottomia-toihin-kannustavan-uutuusmallin-pelataan-viivastyttavan-tyottomyyskorvausten-maksamista-jopa-useilla-viikoilla/6675626#gs.L4FWJSg

  Tuon uutisen mukaan työttömyyskorvaukset voivat myöhästyä jopa viikoilla Aktiivimallin vuoksi.

  Siispä mietinkin, että olisiko minun työsuhteeni jälkeen parempi vain pysyä Kelan rahoilla, eikä lähteä ahnehtimaan ansiosidonnaisia, koska Kelalla varmasti on enemmän kapasiteettia käsitellä Aktiivimallista johtuvia asioita kuin työttömyyskassoilla ja näin ollen Kelasta saisi nopeampaa työttömyyskorvauksen, eikä tarvitsisi stressata laskujen myöhästymisen suhteen.

  Käsittääkseni Kelan toimeentulotuki paikkaisi sen Aktiivimallin leikkauksen? Ja ansiosidonnaiseenhan se 4,65 % vuolaisu olisi isompi jne.

  Kelalta saisi myöskin kaiken ns. ”yhdeltä luukulta”, eikä joutuisi ”pelaamaan” erikseen vielä työttömyyskassan kanssa.

  Eli mitäpä olette mieltä? Tämä sama kinkkinen asia varmasti koskettaa monia muitakin samassa tilanteessa olevia.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. https://murobbs.muropaketti.com/threads/tyoettoemaen-elaemae-ketju.584784/page-1017

   Tuolla on aika aktiivista keskustelua työttömyydestä, sieltä saatat vastauksen löytää.

   Poista
 11. Koko aktiivimalli on vain ovela tapa leikata työttömyyskorvauksia 5%.lla ja samalla "kannustaa" työttömiä hakeutumaan kuntouttavaan työtoimintaan ja ym. palveluihin.

  Aktiivimalli on nyt todellisuutta, mutta suunnitelmat työttömien päänmenoksi eivät lopu.
  Hallitus suunnittelee "työn ja toimeliaisuuden" kokonaisuudistusta, jossa
  työttömyyskorvauksia leikataan/vastikkellistetaan lisää.

  http://www.iltalehti.fi/politiikka/201709282200423608_pi.shtml

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Tätähän se on, kaikki pyritään saamaan mukaan taloustalkoisiin, myös ne jotka ovat heikoimmalla turvalla, josta EU- on useita varoituksia Suomelle jakanut...

   Poista
 12. Sieltä EUvostoliitosta on muuten tullut muistaakseni uudet säädökset, ettei edes nyt uuden vuoden tinojakaan saa enää samalla tavalla valaa, ellen aivan väärin muista?

  Tuosta Aktiivimallista väänsin ihan rautalangasta jo 40 vuotta työelämässä olleille vanhemmilleni ja he kävivät sitten kirjoittamassa alle sen kansalaisaloitteen, kun ymmärsivät sen Aktiivimallin hulluuden.

  Itse olen pätkätyöläinen ja en koskaan ole mieltänyt itseäni sellaiseksi oikeaksi "työssäkäyväksi".

  Olen jo lähemmäs 40-vuotias, mutta en ole ikinä onnistunut nauttimaan palkallisesta kesälomasta. Ja siis tämä on ihan "normimeininkiä" monellakin, ja lukuisat eivät ole saaneet edes sitä ensimmäistäkään työpaikkaansa opinnoista valmistumisensa jälkeen, ja siellä voi olla ihan korkeasti koulutettuakin porukkaa kehissä!

  Työmarkkinat täällä Suomessa nykyisin pelaavat aivan täysin suhteiden ja "puskaradion" varassa ja ikärasismi on kovaa ja todellista.

  Hyvää uutta vuotta ja kehuja tärkeälle ja hyvälle blogillesi!
  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Tuohan sen perimmäinen ongelma onkin, eli itsestä riippumattomista syistä sinua voidaan rangaista. Tätä moni ei liene ymmärtänyt kun niin kiivaasti kannattavat aktiivimallia. Työnantaja päättää, pääsetkö töihin vai et. Jos et niin saat rangaistuksen. TE-toimisto päättää, pääsetkö koulutukseen tms. jos et niin saat rangaistuksen. Historiassa oli eräs ihmisryhmä, joita sai hyväksikäyttää työntekoon ja heitä sai rangaista ihan vain sillä perusteella, että olivat olemassa, muistaako kukaan?

   Poista
 13. Facebookissa julkisessa ryhmässä; Joukkovoima hallituspolitiikkaa vastaan / SATAKUNTA löytyy 20.12.2017 päivättnä julkaistu helposti kopioitava lista Jaa/Poissa - olleista kansanedustajista aktiivimallin äänestyksessä.

  Hesarissa mainittiinkin jo kansanedustajille lähetetyistä työttömien sähköposteista. https://www.hs.fi/politiikka/art-2000005506104.html
  Käykää siis hakemassa sähköpostilista ja antaa laulaa! :D

  Saatesanoina kyseisessä ryhmässä facebookin sähköpostilistauksessa on hyvin kirjoitettu seuraavasti;
  "Näiltä edustajilta voi kysellä avustajanpaikkoja ja oikeastaan ihan mitä duunia vaan. Koskaan ei voi tietää kansanedustajien työvoimatarpeista, joten varmuuden vuoksi kannattaa kysäistä heiltä erilaisia hommia ja tarjota itseään aktiivisesti joka tapauksessa. Kenelle vaan voi tarjoutua ihan avoimilla hakemuksilla. Pitää itse huolen, että lähettää riittävästi hakemuksia joka kuukausi. Samaan edustajaan kannattaa olla usein yhteydessä, koska tilanteet muuttuvat nopeasti. Milloinkaan ei tiedä koska koittaa hetki kun Mikko Alatalo tarvitsee jotakuta valssaajaksi konepajalle tai ihan vaan Vihtoriksi. Lähetä viidelle kerrallaan, ettei roskapostaudu. Ei liitteitä (palomuuri estää)."

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. tässä linkki facebookryhmään;
   https://www.facebook.com/groups/840816975968235/permalink/1520646277985298/

   Poista